CAPIO REHAB NYNÄSHAMN

08 - 120 664 70 Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn Mån-Tors: 08.00 - 17.00, Fre: 08.00 - 16.00

Vi finns centralt belägna i Nynäshamn och du hittar oss på våning två på Nynäshamns sjukhus. På vår mottagning jobbar sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kiropraktor, naprapat och lymfterapeut. Vi arbetar inom öppenvården och sammarbetar med primärvårdsläkarna. Legevisitten Rehab ansvarar också för sjukgymnast-, arbetsterapeut- och dietistbehandlingar på geriatriska vårdavdelningen.

Ett besök hos oss kostar 200 kronor. Det är avgiftsfritt upp till 18 år och för alla över 85 år. Frikort gäller och ingen remiss krävs. Återbud lämnas senast 24 timmar innan planerat besök. För sena återbud samt uteblivet besök debiteras full patientavgift.

Arbetsterapi

Vi arbetsterapeuter ser till hela individen och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Vi använder oss därför av olika arbetsmetoder såsom mottagningsbesök och hembesök.
Två av våra arbetsterapeuter arbetar även på Nynäshamns Geriatriken.

Bedömning av arbetsförmåga
Hos oss kan du med nedsatt arbetsförmåga få en bedömning av din arbetsförmåga med arbetsterapeutisk teorigrund. De bedömningsinstrumenten som används är AWP (Assessment of Work Performance), DOA (Dialog om arbetsförmåga), WEIS (Work Environment Impact Scale) och WRI (Worker Role Interview). Bedömningen kan syfta till att hjälpa personer att antingen hitta ett arbete, återgå till ett tidigare arbete eller att kunna vara kvar i sitt nuvarande arbete. Arbetsförmågebedömningen har två inriktningar, dels ge information om hur man ska få hjälp till rehabilitering och dels underlag för att bedöma rätten till sjukersättning. Arbetsförmågan innehåller flera komponenter, arbetsförhållanden och villkor är viktiga men också hur resten av livet ser ut.

Hos oss kan du med nedsatt förflyttningsförmåga få hjälp med intyg till ansökan om Bostadsanpassning. Vi kommer hem på besök, gör en bedömning och skriver sedan ett intyg som ni skickar till kommunen tillsammans med er ansökan. Vid behov kan vi vara behjälpliga med att fylla i blanketten: ansökan om Bostadsanpassning.Vi kan även göra hembesök där vi ger råd och tips för att förebygga fall och fallskador.

Hos oss kan du med nedsatt förflyttningsförmåga få hjälp med intyg till ansökan om Bostadsanpassning. Vi kommer hem på besök, gör en bedömning och skriver sedan ett intyg som ni skickar till kommunen tillsammans med er ansökan. Vid behov kan vi vara behjälpliga med att fylla i blanketten: ansökan om Bostadsanpassning.

Vi kan även göra hembesök där vi ger råd och tips för att förebygga fall och fallskador.

Hos oss kan du med en ortopedisk skada i arm, hand eller finger få träffa en arbetsterapeut med inriktning mot handskador. Exempel på skador kan vara fraktur eller senskada. Träningen sker individuellt och/eller i grupp. Arbetsterapeuten ger dig träningsinstruktioner och bedömer hur du klarar dagliga aktiviteter. Vid behov utprovas stöd för handled och/eller fingrar.

OBS! När du drabbas av en ortopedisk handskada är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång så snart som möjligt.

Hos oss kan du med hjälpmedelsbehov få hjälp med bedömning, förskrivning, utprovning, montering och anpassning av aktuella hjälpmedel. En del hjälpmedel kan provas ut på vår öppna mottagning, medans en del hjälpmedel kräver hembesök både före bedömning av behovet men även vid utprovning och montering.

Hos oss kan du med nedsatt minnesfunktion med remiss från läkare genomgå en basal demensutredning. Utredningen omfattar insamling, analys samt bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga. Metoder som används under utredningen är strukturerade observationer, minnestest samt intervjuer.

Hos oss kan du med neuropsykiatriska svårigheter få hjälp, råd samt stöd av vår arbetsterapeut med inriktning mot neuropsykiatri. Vid psykiatrisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det innebära att du har olika problem i vardagen. Vanliga svårigheter är att lätt bli störd av att vara i röriga eller stökiga miljöer, svårigheter att komma igång med vissa uppgifter om de inte känns motiverande, svårt att bli klar med uppgifter samt svårt med koncentrationen och tidsuppfattningen är andra exempel på besvär. En arbetsterapeut kan då stödja dig att få bättre kontroll och struktur i vardagen.
Arbetsterapeutiska åtgärder kan bland annat vara att utreda vanor, rutiner och aktiviteter i vardagen. Ge förslag på struktur för att klara vardagliga aktiviteter, hjälpa till att utveckla rutiner för att hantera vardagen. Andra åtgärder som arbetsterapeut kan hjälpa till med är förskrivning av hjälpmedel som till exempel tids eller minneshjälpmedel samt ge förslag på hur vardagsteknik som mobilen, kan användas som hjälpmedel

På vår Rehabmottagning har vi Öppen mottagning varje vardag mellan kl. 10.00-11.00.
Där kan man utan tidsbokning exempelvis få råd samt hjälp med utprovning av hjälpmedel.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Hos oss kan du som har diagnosen KOL få hjälp med anpassad träning. Träningen inkluderar kondition, rörlighet, hållning samt balans och utförs i grupp eller cirkelgym. Vi erbjuder även genomgång och instruktioner av andningsteknik, slemmobilisering och hostteknik.

Hos oss kan du som har artrosrelaterade besvär få hjälp med individanpassad träning. Vi erbjuder även information kring artros i form av deltagande i en artrosskola. Artrosskolan utförs som ett samarbete med Reumatikerförbundet BOA (Bättre Omhändertagande vid Artros). Skolan infattar två föreläsningstillfällen med information från arbetsterapeut och sjukgymnast kombinerat med träning.

Hos oss genomförs bedömningar av skallasymmetrier hos spädbarn samt generella motoriska bedömningar på barn.

Hos oss kan du som har graviditetsrelaterade besvär få tips och råd samt hjälp med specifik träning. Vi erbjuder även smärtlindrande behandling och utför akupunktur samt gör TENS-utprovningar.

Hos oss kan du som har en hjärt- eller kranskärlsjukdom, hjärtsvikt eller har genomgått en hjärtoperation få hjälp med anpassad träning i den inledande rehabiliteringfasen.

Hos oss kan du som har idrotts- eller motionsrelaterade problem få hjälp av utbildade sjukgymnaster. Vi vägleder och behandlar motionärer och tävlingsidrottare genom att utnyttja fysisk aktivitet och träning i rehabiliteringen efter sjukdom eller skada. Vi understödjer och anpassar fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder.

Inriktningar vi tillämpar är Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) Fysisk aktivitet/Idrottsmedicin (FYIM) och Ortopedisk Medicin (OMI) Behandlingarna består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder.

Hos oss kan du som har en neurologisk diagnos få hjälp med bedömning och behandling av dina besvär. Vi erbjuder individuellt anpassad träning som styrs efter den neurologiska diagnosen du har.

Hos oss kan du som har genomgått en operation få hjälp med råd och specifik träning riktad till just din operation. Vi erbjuder träning inför och efter att operationen är utförd. Vid behov erbjuder vi bedömning och behandling i din hemmiljö.

Hos oss får du med psykosomatiska besvär träffa sjukgymnaster som möter dig och din problematik utifrån ett helhetsperspektiv (fysiskt och psykiskt). Vi hjälper dig att hantera kronisk smärta samt stressjukdomar, depression, ångest- och utmattningssyndrom. Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Vi använder oss av midfulness, avspänning/andning, metodik hämtad från kognitiv beteendeterapi (KBT), akupunktur, TENS, motiverande samtal, fysisk aktivitet, massage, basal kroppskännedom och qigong. Vårdplanen utformas induviduellt efter dina behov.

Hos oss kan du som har yrsel- och balanssvårigheter få hjälp med specifik träning. Vi erbjuder balansträning individuellt eller i grupp. Ballansgruppen innefattar två träningstillfällen/vecka och pågår normalt under 8-10 veckor.Hos oss kan du som äldre få hjälp och stöd i träning och smärtlindrande behandling. Vi erbjuder bedömning och träning på motagningen men även i hemmet om behov finns.

Vi har även sjukgymnaster som arbetar på den Geriatriska Vårdavdelningen på Nynäshamns sjukhus.

Lymfterapi

Hos oss kan du som har en svullnadsproblematik få bedömning och behandling av dina besvär av våran lymfterapeut.

Ödemet eller svullnaden kan bero på medfött, nedsatt lymfsystem som kan debutera i olika åldrar och kallas då primärt lymfödem. Ett sekundärt lymfödem kan istället bero på att lymfsystemet har skadats på grund av en operation, trauma eller en strålbehandling.

Lipödem är inget lymfödem utan en fettcellstillväxt som är smärtsamt och kan påverka lymfsystemet. Venös insufficiens beror på ett skadat vensystem där klaffarna i venerna inte fungerar. Behandling sker enligt Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi.

Alla är välkomna för en bedömning av sitt svullnadsproblem.

Kiropraktor

Mer info kommer.

Naprapat

Mer info kommer.

ÖPPETTIDER

Måndag - Torsdag: 08.00-17.00
Fredagar: 08.00-16.00
Möjlighet till senare tider finns.
Telefon: 08 - 120 664 70

Telefontid/tidsbokning
a
rbetsterapeut
Vardagar 08.00-09.00

Arbetsterapeuten har öppen mottagning vardagar 10.00 - 11.00.
Då kan du utan tidsbokning exempelvis få råd och utprovning av hjälpmedel.

Sjukgymnast/naprapat/
kiropraktor

Vardagar 10.00-11.00

Telefonen är på vardagar mellan 8.00-14.00 (lunchstängt 12.30-13.00), välj mellan personlig kontakt eller lämna ett meddelande. Övrig tid är det endast möjligt att lämna meddelande.

Återbud
Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan planerat besök.

 

Kontaktinformation
Besöksadress: Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn
Telefon: 08 - 120 664 70
Fax: 08 - 520 173 85
Verksamhetschef:  Annika Olsson

E-tjänster

1177 E-tjänster

Du kan alltid vända dig till 1177 Vårdguiden för information och tjänster för din hälsa och vård.

Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och allmän information om vården. Öppet dygnet runt.

TOP