CAPIO LEGEVISITTEN SÄBO

010-330 49 49, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd
Vi gör samma sak som Legevisitten började med redan år 1992, då våra läkare gjorde hembesök i Oslo. Då som nu ligger vår styrka i att se patienten i sitt boende. Vi bygger ett gott samarbete genom god struktur och ordning och reda, samt genom ett stort engagemang för de äldre.

Legevisittens Läkarinsatser i särskilt boende har över 7000 patienter vid ett 150-tal äldreboenden över hela Stockholms län. Vi är idag Nordens största aktör inom Läkarinsatser i SÄBO. Vi har bemanning med hög kontinuitet och våra läkare är vanligen specialister i geriatrik och/eller allmänmedicin. De flesta har mångårig erfarenhet av läkarverksamhet på särskilda boenden för äldre. Vårt primära mål är att medicinskt bidra till bästa möjliga livskvalitet för de äldre som bor/vistas på särskilt boende.

Vi är övertygade om att nyckeln till en god äldreomsorg är att huvudmän och flera olika yrkeskategorier arbetar bra tillsammans. Därför har våra läkare en god kommunikation med sina respektive enheter och med verksamhetsföreträdare (t.ex. med sjuksköterskor, chefer och MAS:ar).

Läkare i SÄBOLäkare i SÄBO

Våra läkare


  • Är specialister i geriatrik och/eller allmänmedicin
  • Har 100 % fokus på SÄBO
  • Ger vård av högsta möjliga kvalité och med god kontinuitet
  • Har god och tät kontakt med verksamhetsföreträdare

Kontaktinformation

Besöksadress: Svärdvägen 23
Postnummer och ort: 182 33 Danderyd
Telefon: 010-330 49 49
Fax: 08-541 30 777
Verksamhetschef: Anna Rådesjö

Mejla oss

Klicka här för att skicka meddelande till verksamhetschefen.
Det är viktigt att Du skriver vem Du är och hur vi kan nå Dig för att ärendet skall kunna hanteras på rätt sätt. Denna tjänst är endast för EJ akuta ärenden. Ta kontakt per telefon om Du behöver hjälp samma dag.

Anna Rådesjö

Verksamhetschef

KONTAKT

Patientansvarig läkare:
Nås per telefon måndag till fredag 8.00 - 17.00

Alla äldreboendeenheter besöks minst en gång per vecka samt vid behov. Övriga tider har vi en egen beredskapsjour dygnet runt, alla årets dagar.

TOP