CAPIO GERIATRIK NYNÄSHAMN

08-120 665 50 Idunvägen 1, Nynäshamn
På uppdrag av Stockholms läns landsting driver Legevisitten en geriatrisk vårdavdelning i Nynäshamn. Vi tar emot patienter efter remiss dygnet runt, årets alla dagar. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i centrum. Geriatrik handlar om sjukdomar förknippade med ålderdom och vi tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet. Våra patienter kommer vanligtvis från akutsjukhus (vårdavdelningar och akutmottagningen), ambulans, direkt från hemmet eller från vårdcentraler.
GeriatrikGeriatrik

Geriatriken i Nynäshamn erbjuder:


  • Geriatrisk vårdavdelning
  • Minnesmottagning.

Geriatriska vårdavdelningen

Vår geriatriska vårdavdelningen är en akutgeriatrisk medicin- och rehabiliteringsavdelning. På avdelningen arbetar vi i team där personalkategorierna överläkare, underläkare, sjuksköterska, undersköterska samt arbetsterapeut och sjukgymnast ingår. Även logoped, dietist och kurator tillförs teamet vid behov.

Vid inskrivning på avdelningen sätter patienten och sjuksköterskan tillsammans upp mål för vårdtiden. Om patienten så önskar välkomnar vi närstående att vara delaktiga vid planeringen av patientens vård. Inför utskrivning från avdelningen informeras samtliga patienter om vad en samordnad vård- och omsorgsplanering innebär samt erbjuds möjligheten att genomföra en sådan. Detta sköts av avdelningens koordinator.

Patienter som bor i Nynäshamns kommun och skrivs ut till eget boende kontaktas av vår Äldrelotsen via telefon några dagar efter hemkomst. Syftet är att öka tryggheten vid återgång till det egna boendet.

Besökstider: 14:00 – 19:00

Vid besök på andra tider var vänlig kontakta vårdavdelningen.

Minnesmottagningen

Telefonnummer: 08- 120 665 27

Vid Minnesmottagningen på Nynäshamns geriatrik genomför vi utredningar av minnesproblem. Vi tar vi emot patienter som är 65 år eller äldre.

Den första grundläggande minnesutredning som kallas steg 1-utredning görs via vårdcentralen. Därefter kan läkaren på vårdcentralen skriva en remiss till Minnesmottagningen för en fortsatt utredning, en steg 2- utredning.

En minnesutredning består av flera olika undersökningar. Utifrån undersökningarnas resultat kan läkaren sätta en diagnos. Utredningen tar ungefär 3 månader.

På Minnesenheten finns bred kompetens samlad på samma ställe för att ge stöd till patient och närstående. Personalen består av följande yrkesgrupper:

  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Läkare
  • Kurator

 

Kontaktinformation
Besöksadress: Idunvägen 1, Nynäshamn
Telefon: 08-120 665 50
Fax: 08-520 173 80
Verksamhetschef:  Hossein Abednazari

TOP