CAPIO BVC ÅKERMYNTAN

08-120 922 60 Lövkojsgränd 12, 165 75 Hässelby
Mån: 08.00 - 17.00, Tis-Tors: 07.45-17.00, Fre: 07.45-16.00
På BVC arbetar vi med förebyggande barnhälsovård. Tillsammans med dig som förälder ser vi till att ditt barn får den hälsovård som lägger grunden för god utveckling och tillväxt. Vi följer de riktlinjer som Stockholms läns landsting har satt upp för barnhälsovården. Vi lyssnar på våra familjer och ger individuellt stöd och vård utifrån just era behov. Åkermyntans vårdcentral som ligger vägg i vägg med oss och vi har ett gott samarbete. Ni hittar oss i Åkermyntans centrum i nya, fräscha och rymliga lokaler.

Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första åren. Under hela den tiden finns vi på Åkermyntans BVC nära till hands. Vi som arbetar på Åkermyntans BVC är vidareutbildade specialistsjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med den Barnhälsovårdsenhet som samordnar, utvecklar och följer upp barnhälsovården i Storstockholm och som säkerställer att barnhälsovården blir likvärdig för alla barn i Stockholms län. Vi finns på Lövkojsgränd 12 (inuti Åkermyntans galleria).
BVC

Våra tjänster

På Åkermyntans BVC erbjuder vi:

  • Hembesök för alla nyfödda barn samt adoptivbarn
  • Tillväxtkontroller
  • Läkarbesök
  • Vaccinationer
  • Föräldrautbildningar/ föräldraträffar
  • Utvecklingsbedömningar
  • Stöd och råd i föräldraskapet
  • Telefonrådgivning

Nyfödda/nyinflyttade
Ring: 08-120 922 60

Vi som jobbar här:

Sofia Bond (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 61

Lena H. Selberg (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 62

Charlotta Vestlund (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 64

Josefin Hero (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 63

Apostolos Mintoglou (läkare)
08-120 922 60

Åkermyntans barnmorskemottagning barnmorska hässelby
I februari 2016 blev Åkermyntans bvc hbtq-diplomerade av Stockholms läns landsting/Lafa. Det innebär att vår personal är utbildad i den hbt-policy som finns inom landstinget. Målet är att alla patienter ska känna sig väl bemötta och att ingen ska uppleva sig otrygg eller diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

ÖPPETTIDER

Måndag - Torsdag: 07.45 - 17.00
Fredag: 07.45 - 16.00
Telefontid vardagar: 11.30 - 12.00
Övriga tider: telefonsvarare

Endast tidsbokade besök.

TOP