Storsatsning för att bli bäst på palliativ medicin

/ / Nyheter

Legevisitten erbjuder från och med årsskiftet 20 läkare inom våra palliativt praktiserande verksamheter en unik utbildning för att få tilläggsspecialiteten ”specialist i palliativ medicin”.

I Sverige finns det idag totalt 22 specialister i palliativ medicin enligt Socialstyrelsen (uppgifter från juni 2016). Genom att utbilda nästan lika många hjälper nu Legevisitten till att dubblera det totala antalet i Sverige.

Legevisittens egna läkare inom våra tre palliativa verksamheter kommer ha möjlighet att söka till utbildningen. Läkarinsatser i särskilt boende är den första av verksamheterna, där Legevisitten redan idag är den absolut största aktören på marknaden bland praktiserande inom palliativ medicin på äldreboenden. Den andra verksamheten där vi kommer utbilda läkare är inom ASiH (avancerad sjukvård i hemmet), där Legevisitten är i färd med att bli bland de större aktörerna på marknaden inom palliativ medicin för patienter som vårdas i det egna hemmet i livets slutskede. Den tredje verksamheten är Legevisittens egna SPSV (specialiserad palliativ slutenvård) som erbjuder en rofylld slutenvårdsplats för människor i livets slutskede, där palliativa patienter från sjukhus eller patienter som har vårdas i det egna hemmet (via ASIH) vill komma in till slutenvården.

Utbildningen kommer att sträcka sig över ca. 1,5 år. Den leds av docent Carl-Magnus Edenbrandt (överläkare och specialist i palliativ medicin), samt ledande internationella experter inom området som gästföreläsare. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som tillämpas inom verksamheten.