LÄR DIG MER om LEGEVISITTEN

Historien om Legevisitten tar sin början i Oslo år 1992 där Legevisitten var den första privata aktören att erbjuda hembesök av läkare till privatbostäder och särskilt boende för äldre.
Därav namnet, som på norska betyder just ”Läkarbesöket”.

Vår starka ambition om att driva sjukvård med hög tillgänglighet och hög kompetens var gynnsamma för Legevisittens möjligheter på den svenska marknaden. Utvecklingen gick snabbt och idag bedriver vi 39 enheter som är fördelade på 21 verksamheter i Stockholm och Värmland och har cirka 700 engagerade medarbetare. Vi erbjuder ett brett utbud av sjukvård och har både vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, primärvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilda boenden, avancerad sjukvård i hemmet och jourläkarverksamhet. Vi driver även en geriatrisk klink och en palliativ slutenvårdsavdelning. Legevisitten har med lång erfarenhet inom närsjukvården de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda sjukvård med fokus på trygghet och livskvalitet.

Verksamheterna präglas alla av våra ledstjärnor prestigelöshet, ärlighet och engagemang, som är starkt rotade i organisationen. Vi har specialistkunskap inom ett flertal områden och personal med hög kompetens och lång erfarenhet. Du som patient ska känna dig trygg hos oss och därför är tillgängligheten och bemötandet så viktigt för oss. Legevisitten är sedan år 2009 ISO-certifierade i både miljö och kvalité. Legevisitten ägs av Erbe Invest AS, Nilsen Healthcare Invest AB samt Erik Bendvold.

För att ta del av bolagets ekonomi, klicka här

För att ta del av bolagets styrelse, klicka här

Legevisitten

våra LEDSTJÄRNOR

Alla verksamheter jobbar efter ledstjärnorna:

PRESTIGELÖSHET

ÄRLIGHET

ENGAGEMANG

... för oss betyder detta:

mot BESTÄLLARE:

Genom att alltid vara engagerade, ärliga och prestigelösa ska våra beställare få ett stort förtroende för oss och vår professionalism. Därigenom får vi behålla befintliga uppdrag och har möjlighet att utöka antalet uppdrag.

mot PATIENTER:

Genom att alltid vara engagerade, ärliga och prestigelösa ska patienten känna förtroende och trygghet när de besöker oss. Patienten ska välja oss framför andra vårdgivare.

mot MEDARBETARE:

Genom att alltid vara engagerade, ärliga och prestigelösa ska alla som jobbar inom Legevisitten känna förtroende och trygghet för varandra. Då blir vi kreativa och nöjda medarbetare som gör ett bra jobb.

Norsk natur med barn

PATIENTSÄKERHET och MILJÖTÄNK

ISO-certifierade i miljö och kvalitet

Legevisitten arbetar systematiskt för att bli bättre inom personal och arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Inom vården är kvalitet till stor del synonymt med patientsäkerhet.

EN sund VÅRDGIVARE
EN sund ARBETSGIVARE

Legevisitten strävar efter att vara ett sunt vårdbolag med sunda värderingar som genomsyrar såväl hur vi är mot våra patienter som hur vi är mot våra medarbetare.

SOM VÅRDGIVARE:

  • Vill vi bidra till hälsa och friskhet genom att ge sunda råd och behandlingar till våra patienter och genom att erbjuda hög tillgänglighet och ge ett gott bemötande.
  • Vill vi bibehålla en hög kvalité i verksamheterna genom att inte växa för fort eller för mycket. Genom att vara medelstora bibehåller vi hög kvalité, det personliga och möjligheten till korta beslutsvägar.
  • Vill vi ha en sund ekonomi där vi återinvesterar i verksamheten och satsar på vidareutbildning för hög kompetens och patientsäkerhet.

SOM ARBETSGIVARE:

  • Vill vi ha en välmående organisation där våra medarbetare har sunda anställningsvillkor och arbetar i en sund arbetsmiljö, vilket också bidrar till säkrare vård för patienten.
  • Har vi kollektivavtal och försäkringar för alla medarbetare.
  • Vill vi skapa en friskvårdsprofil där vi uppmuntrar till aktiviteter och satsningar som bidrar till medarbetarnas hälsa och välmående.
  • Vill vi vara lyhörda inför våra verksamheters behov och fatta kloka och sunda beslut.

vår LEDNINGSGRUPP

Thorleif Nilsen

VD

Jonas Lundqvist

Vice VD

Marika Fagerlund

Personalchef

Mikael Axelsson

IT-chef

Joanna Palinski

Ekonomichef

Yvonne Emlèn

Miljö- och kvalitetschef
TOP