Legevisitten satsar på automatisk läkemedelsdosering

/ / Nyheter

Legevisitten har tillsammans med Evondos AB och Stockholms läns landsting påbörjat ett projekt där patienter ska kunna erbjudas automatisk dosering av läkemedel. Läkaren Alex Jaranka berättar mer om detta i filmen nedan.