Badhotellet når en delad sjätte plats bland de bästa vårdcentralerna i Stockholm

/ / Nyheter

Sveriges kommuner och landstings (SKL) patientundersökning år 2016 visar att 94% av patienterna var nöjda med helhetsintrycket på Vårdcentralen Badhotellet. Denna siffra gör att vårdcentralen hamnar på en delad sjätte plats vad gäller helhetsintrycket bland de drygt 200 vårdcentraler som deltog i undersökningen förra året.
– Det känns jättekul! Vi jobbar efter mottot att vi är till för patienten och att det ska genomsyra hela verksamheten, säger verksamhetschef Göran Thiger.

Under hösten 2016 genomfördes Nationella patientenkäten i en så kallad ”mellanårsmätning”, där tio landsting och regioner i landet deltog. Undersökningen bygger på sju faktorer: delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande samt tillgänglighet.

I Södertälje kommun var Vårdcentralen Badhotellet bäst eller näst bäst i samtliga kategorier bland de 13 vårdcentraler som deltog i undersökningen på orten. Bäst var vårdcentralen inom kategorierna Kontinuitet och koordinering och Information och kunskap samt en delad första plats inom kategorin Tillgänglighet.

Bakgrund
*Legevisitten förvärvade Vårdcentralen Badhotellet 1 september 2016. Vårdcentralen ligger centralt i Södertälje i ett alldeles speciellt och charmigt hus med veranda, tinnar och torn. Byggnaden har en lång historia som tidigare hotell för gäster till det gamla badhuset. Lokalen användes sedan som kontor i några år för att sedan bli en mycket omtyckt vårdcentral.
*Även i tidigare års nationella mätningar har Vårdcentralen Badhotellet visat goda resultat. Vårdcentralen Badhotellet har även uppmärksammats av Karolinska Institutet för en ”god lärandemiljö inom primärvården”, där de har rankats bland de bästa i handledning av läkarstudenter.
Länk till 2016 års undersökning