ÅKERMYNTANS BVC

08-120 922 60 Lövkojsgränd 12, 165 75 Hässelby
Mån: 08.00 - 17.00, Tis-Tors: 07.45-17.00, Fre: 07.45-16.00
På BVC arbetar vi med förebyggande barnhälsovård. Tillsammans med dig som förälder ser vi till att ditt barn får den hälsovård som lägger grunden för god utveckling och tillväxt. Vi följer de riktlinjer som Stockholms läns landsting har satt upp för barnhälsovården. Vi lyssnar på våra familjer och ger individuellt stöd och vård utifrån just era behov. Åkermyntans vårdcentral som ligger vägg i vägg med oss och vi har ett gott samarbete. Ni hittar oss i Åkermyntans centrum i nya, fräscha och rymliga lokaler.

Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första åren. Under hela den tiden finns vi på Åkermyntans BVC nära till hands. Vi som arbetar på Åkermyntans BVC är vidareutbildade specialistsjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med den Barnhälsovårdsenhet som samordnar, utvecklar och följer upp barnhälsovården i Storstockholm och som säkerställer att barnhälsovården blir likvärdig för alla barn i Stockholms län. Vi finns på Lövkojsgränd 12 (inuti Åkermyntans galleria, f.d apoteket).

Våra tjänster

På Åkermyntans BVC erbjuder vi:

  • Hembesök för alla nyfödda barn samt adoptivbarn
  • Tillväxtkontroller
  • Läkarbesök
  • Vaccinationer
  • Föräldrautbildningar/ föräldraträffar
  • Utvecklingsbedömningar
  • Stöd och råd i föräldraskapet
  • Telefonrådgivning

Inför 3-årsbesöken på BVC

På mottagningen arbetar vi med nytt innehåll vid 3-årsbesöket.
Länk till webbenkät och webbsida: www.medscinet.com/bvcelvis

I samarbete mellan Barnhälsovården i Stockholms län, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet prövas ett nytt innehåll för 3-årsbesöket på BVC med fokus på barnets språk och kommunikation. Inför besöket kommer föräldrar få en webbenkät med frågor om barnets utveckling och levnadsvanor. Vid besöket har nytt material lagts till i syfte att stimulera mer till samspel och lek.

Material, enkät och webbinnehåll utvecklas av en projektgrupp där BVC-sjuksköterskor ingår samt representanter från Barnhälsovården och psykologer och läkare från Stockholms universitet/Karolinska institutet.

 

Nyfödda/nyinflyttade
Ring: 08-120 922 60

Vi som jobbar här:
Sofia Bond (barnsjuksköterska) </br> Tel: 08-120 922 61

Sofia Bond (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 61

Lena Hedensjö Selberg (barnsjuksköterska) </br>  Tel: 08-120 922 62

Lena Hedensjö Selberg (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 62

Veronica Lundberg (barnsjuksköterska) </br> Tel: 08-120 922 63

Veronica Lundberg (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 63

Charlotta Vestlund (barnsjuksköterska) </br> Tel: 08-120 922 64

Charlotta Vestlund (barnsjuksköterska)
Tel: 08-120 922 64

ÖPPETTIDER

Måndag: 08.00 - 17.00
Tisdag - torsdag: 07.45 - 17.00
Fredag: 07.45 - 16.00
Telefontid vardagar: 11.30 - 12.00
Övriga tider: telefonsvarare

Endast tidsbokade besök.

TOP