Legevisitten kommer från och med 1 juni 2018 ta över driften av akutläkarbilarna i Stockholms län. I anbudet ingår också uppdraget av jourläkarbilarna som Legevisitten tidigare har haft driften av. Legevisitten blir härmed en av de ledande aktörerna i Stockholms län inom prehospital vård. – Detta är ett prestigeuppdrag inom Stockholms län vad gäller spetskompetens

Sveriges kommuner och landstings (SKL) patientundersökning år 2016 visar att 94% av patienterna var nöjda med helhetsintrycket på Vårdcentralen Badhotellet. Denna siffra gör att vårdcentralen hamnar på en delad sjätte plats vad gäller helhetsintrycket bland de drygt 200 vårdcentraler som deltog i undersökningen förra året. – Det känns jättekul! Vi jobbar efter mottot att vi

Legevisitten erbjuder från och med årsskiftet 20 läkare inom våra palliativt praktiserande verksamheter en unik utbildning för att få tilläggsspecialiteten ”specialist i palliativ medicin”. I Sverige finns det idag totalt 22 specialister i palliativ medicin enligt Socialstyrelsen (uppgifter från juni 2016). Genom att utbilda nästan lika många hjälper nu Legevisitten till att dubblera det totala

fysioterapi grums

Ny fysioterapimottagning i Grums

fredag, 16 september 2016 av

Legevisitten öppnade 15 september en fysioterapimottagning i Grums. Fysioterapi Grums, som mottagningen heter bemannas av fyra fysioterapeuter (sjukgymnaster). – Det känns fantastiskt kul och viktigt att kunna erbjuda Grums och Vålbergs befolkning en ökad möjlighet till rehabilitering på hemmaplan!, säger verksamhetschef Kristin Törnqvist. Det har funnits fysioterapeuter även tidigare i Grums, men med en liten

Vi har glädjen att berätta att Legevisitten från och med 1 september övertagit Vårdcentralen Badhotellet. – Det känns fantastiskt kul att driva vidare en omtyckt vårdcentral med hög kvalité. Vårdcentralen har idag ca 6000 listade patienter. Målet är att vi nu ska växa och komma upp i 10 000 patienter, säger Thorleif Nilsen, VD för

Från 1 september kommer det att finnas Äldremottagningar på flera av Legevisittens vårdcentraler i Stockholm. Målet är att öka trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för våra patienter som är 75 år eller äldre. Äldremottagningarna komma ha direktnummer och våra äldre patienter kommer snabbt kunna få en tid för besök och besökets längd kommer anpassas efter behov. På

spsv stångberga

Legevisitten har i början av augusti 2016 startat en ny verksamhet inom specialiserad palliativ slutenvård med namnet SPSV Stångberga. SPSV Stångberga ligger i vacker herrgårdsmiljö mellan Norrtälje och Brottby. På uppdrag av Stockholms läns landsting bedriver vi specialiserad palliativ slutenvård för människor i livets slutskede. Inledningsvis är en avdelning igång och målet är att efter

Vi har glädjen att berätta att Legevisitten förvärvar vårdbolaget Curera. Curera har avtal med Stockholms läns landsting att bedriva jourläkarbilar inom hela länet. På uppdrag av landstinget driver Curera även läkarinsatser på särskilt boende för äldre och har en vårdcentral i Farsta centrum. – Förvärvet gör att vi stärker vår befintliga verksamhet inom Läkare i

Vålbergs vårdcentral 10 år

Våren 2006 tog Legevisitten över Vålbergs vårdcentral, som tidigare var landstingsdriven. 19 maj firade de 10 år med Öppet hus på vårdcentralen. – Det var en jättetrevlig eftermiddag, säger Kristin Törnqvist, verksamhetschef för vårdcentralen. Under dessa tio år har mycket hänt. Erik Trell, som varit med sedan starten och fortfarande är läkare på vårdcentralen, ser

Grattis norge legevisitten
vintergatans vårdcentral

Patienter som enkelt och smidigt vill nå en vårdcentral har all anledning att välja Vintergatans vårdcentral, där svarsfrekvensen på alla inkommande samtal till telefonrådgivningen är nästan 100 procent! Varje månad sammanställs och jämförs vårdcentralerna i länet av Landstinget i Värmland. Under mars månad hade Vintergatans vårdcentral den absolut högsta telefontillgängligheten, av Värmlands läns totalt 31

hbtq-diplomerade

Under vintern har Åkermyntans vårdcentral (med tillhörande barnavårdscentral och barnmorskemottagning) och Blackebergs vårdcentral (med tillhörande barnavårdscentral) blivit hbtq-diplomerade av Stockholms läns landsting/Lafa. Landstinget har en särskild hbt-policy som utarbetades 2011. Bakgrunden till den (och till utbildningen och diplomeringen) är att homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa

3D-skannar vårdcentraler

Som första vårdaktör i Sverige kan vi visa upp våra vårdcentraler i Värmland som fullvärdiga 3D-modeller. Det kan låta som science fiction, men är fullt möjligt med dagens teknik. Med en laserskanner har vi systematiskt gått igenom varenda liten vrå av vårdcentralerna: Grums nya vårdcentral, Vålbergs vårdcentral och Vintergatans vårdcentral. I 3D-modellerna som finns på

TOP